Хореографът Златко Петров е роден на 27 юли 1959 г. във Видин.  Завършва  Институт за музикални и хореографски кадри – София, специалност „Български танци“ през 1982 г. и е назначен за художествен ръководител на танцов състав при МЗ „Бързица“ гр. Димово. Последователно ръководи колективи към читалището и СПТУ в гр. Димово, Представителния танцов колектив при Окръжен пионерски дом – Видин, детските колективи към Образцово народно читалище „Цвят“- Видин и ЕСПУ „Любен Каравелов“- Видин. От 1990 г. е ръководител на школата и танцовите състави при Читалище „Паисий Хилендарски“ гр. Димово.

Златко Петров е водил и много самодейни състави в читалища, училища и институции на територията на Видинска област. Присъдена му е I-ва категория.

Носител е на медали, награди и грамоти от регионални и национални прегледи на художествената самодейност.

Умира на 24 октомври 2019 г. във Видин.