Роден е на 14 март 1939 г. във Видин. Висшето си образование завършва във  ВМЕИ – София през 1962 г. Работил е последователно като макетьор и дизайнер във в. „Технически авангард“/1959-1962/, „Литературни новини“/1960-1962/, „Кооперативно село“/1962-1965/, „Поглед“/1965-1966/, „Орбита“/1969-1972. Разработва изданията на София-прес/1972-1974/, сп.“Отечество“/1975-1976/, в. „Отечествен фронт“/1977-1987/, „Вечерни новини“/1988-1989/, в. „Труд“ – директор „Производство и инвестиции на „Медиа“ Холдинг от 1991 г., където изработва дизайна на „Нощен труд“, „Жълт труд“, „Авто труд“. Сътрудничи и на списанията „Космос“ и „Съвременник“.

Във весникарския бизнес се счита за беспорния „Баща на модерната весникарска графика“, а прозвището, с което е популярен във весникарските среди е Вуйчо.

През 2010 г. получава отличието на СБЖ  „Йосиф Хербс“ за цялостен принос към българската журналистика.

Умира на 15 май 1912 г. в София.