Роден е на 30 юли 1949г. във Видин. Висшето си образование завършва във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“, специалност „Живопис“ в класа на проф.Панайот Панайотов през 1974г.

     Работи в различни жанрове и стилове на изобразителното изкуство – живопис с всички техники и материали, графика, малка глинена пластика, приложно изкуство, текстил.

     Работил е продължително време, като е усвоявал и доразвивал различни творчески жанрове и техники във Франция, Холандия, Турция и Япония.

     Екпериментира като твори под влияние на музикални и поетични творби. Съвместно с поета Борис Христов създават библиофилската книга „Дума, глина и графити“.

      Има самостоятелни изложби и гостува със свои произведения в Мексико, Корея, Германия, Швейцария, Франция, Холандия, Турция, Япония и др.

     Негови картини, графики и пластики са притежание на галерии и колекции в цялата страна и на всички контитенти.

     Захари Каменов е носител и на престижни национални и регионални награди и отличия – награда на СБХ за рисунка на името на Илия Бешков/1979/, награда на СБХ за графика на името на Веселин Стойков/1981/, награди на Международното бианале на графиката във Варна/1983,1985 и 1987/, международна награда за графика на Фондация „МИКЕТИ“, Италия/1987/, награда „Златен Езоп“/1989/, Национална награда за изобразително изкуство „Захарий Зограф“/2016/ и др.