Журналистът и общественикът Живко Дечев е роден на 16 декември 1944 г. в гр. Димово, където завършва и средното си образование. Приет е за студент в Медицинска академия, специалност „Стоматология“, но поради заболяване прекратява следването си. Висше образование завършва в Академията за обществени науки и социално управление – София, специалност „Организация и управление на идеологическите процеси“ и втора специалност „Журналистика“. Журналистическата му дейност е като редактор на в. „Димитровско знаме“ издание на Завода за помпи – Видин, главен редактор на в. „Димовска искра“, издание на община Димово и завеждащ сектор „Комсомолски живот“ на в. „Червено знаме“ – Видин. По-късно е I-ви секретар на ОбК на ДКМС и в продължение на 10 години, от 1976 г. до 1987 г.  секретар на Окръжен съвет за култура – Видин. От 1991 г. до пенсионирането си през 2007 г. е председател на Общинския съвет на община Димово.