Родена е през 1868 г. в с. Праужда. Народна певица. Нейните песни “Два са брата яко живували”, “Марко тъмничарин” и “Стояна беда бедиле” са публикуване в сборника “Народни песни от Тимок до Вита”/1928/ съставен от Васил Стоин.