Живана Василева е родена през 1868 г. в с. Праужда, община Белоградчик. Народна певица. Нейните песни „Два са брата яко живували“, „Марко тъмничарин“ и „Стояна беда бедиле“ са публикуване в сборника „Народни песни от Тимок до Вита“/1928/ съставен от Васил Стоин.