Роден е през 1891 г. в с. Върбово. Даровит изпълнител на народни песни. В сборника на В. Стоин “Народни песни от Тимок до Вита” са публикувани песните му – “Истекле су ми две ясни звезде”, “Драганината сватба”, “Иван чака либе да му дойде” и др.