Ефтим Костов е роден през 1891 г. в с. Върбово, община Чупрене. Даровит изпълнител на народни песни. В сборника на Васил Стоин „Народни песни от Тимок до Вита“ са публикувани песните му – „Истекле су ми две ясни звезде“, „Драганината сватба“, „Иван чака либе да му дойде“ и др.