Роден е на 17 април 1958 г. във Видин. Завършил е Институт за културно-просветни кадри – Благоевград. Работил е като хореограф в АНПТ“Дунав“ и на Детския танцов колектив при Окръжен пионерски дом – Видин.