Еремия Бъчваров е роден през 1883 г. в гр. Белоградчик. Самодеен изпълнител на народни песни, някои от които  „Сестро Тодоро, Тодоро“, „Мамина Янка, една на мама“ и „Имала е Ката до четири брата“ са публикувани в сборника „Народни песни от Тимок до Вита“ на Васил Стоин.