Роден е през 1883 г. в гр. Белоградчик. Самоден изпълнител на народни песни, някои от които  “Сестро Тодоро, Тодоро”, “Мамина Янка, една на мама” и “Имала е Ката до четири брата” са публикувани в сборника “Народни песни от Тимок до Вита” на Васил Стоин.