Роден е на 5 юли 1948г. в с.Бояново. През 1974г. завършва висшето си образование във ВТУ“Св.св.Кирил и Методий“ специалност „Българска филология“. Работил е като редактор на местен вестник, възпитател и в системата на МВР.

      През 2017г. излиза книгата му „Старото село Милчина лъка, Кулско“- краеведско изследване.