Краеведът Емил Дичев е роден  на 5 юли 1948 г. в с. Бояново. Средното си образование завършва в Техникума по индустриална химия „Проф. Асен Златаров“ – Видин през 1966 г., а през 1974 г. завършва и висшето си образование във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“, специалност „Българска филология“. Работил е като редактор на местен вестник, възпитател в училище и щатен служител в системата на МВР, където достига до длъжността началник на Районно управление на МВР – Кула. След пенсионирането си създава и ръководи частна охранителна фирма.

Емил Дичев е автор на две книги, през 2017 г. излиза краеведската му книга „Старото село Милчина лъка, Кулско“, а през 2021 г. научно-популярното му изследване „По деньъ му посфаръ. Народни изрази и фразеологизми от кулската говорна група“.

Умира на 27 декември 2021 г. в гр. Кула.