Арх. Емил Андреев е роден на 1 май 1958 г. в с. Раковица. Средното си образование завършва във Видинската природоматематическа гимназия „Екзарх Антим I “ през 1976 г., а висше във Висшия институт по аргитектура и строителство – София, специалност „Архитектура“ през 1983 г. Още същата година започва работа като проектант в Окръжен кооперативен съюз-Видин. От 1985 г. до 1987 г. е специалист по териториално и селищно устройство в Окръжен народен съвет-Видин, а от 1987 г. до 1991 г. е главен архитект на община Ботевград. През периода 1991-1999 г.  е учител в СПТУ „Христо Смирненски“-Видин, а от 1999 г. до 2010 г. е регионален управител на ОФИС ВИДИН-ПРОЕКТ „Красива България“. След този период е на свободна практика и главен архитект на гражданска договор на община Белоградчик, община Бойница и община Брусарци.

Емил Андреев е бил общински съветник в община Видин 2003-2007 г.