Родена е през 1957 г. в гр. Брегово. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше във ВТУ“Св.св. Кирил и Методий“, специалност „Българска филология“ през 1979 г. Работи като журналист и редактор в местни медии и Видинската телевизия. От 2011 г. е зав. отдел “Връзки с обществеността” на община Видин.

     Елица Миланова е издала  стихосбирката „Далече“/2009/.