Родена е през 1892 г. в с. Гранитово. Народна певица, самодейка. В сборника на Васил Стоин “Народни песни от Тимок до Вита” са публикуване песните ѝ – “Затворен ми е млад Стоян”, “Либе, Йоване, Йоване”, “Залибил Томо три либовнице” и др.