Родена е през 1892 г. в с. Гранитово. Народна певица, самодейка. В сборника на Васил Стоин „Народни песни от Тимок до Вита“ са публикуване песните ѝ – „Затворен ми е млад Стоян“, „Либе, Йоване, Йоване“, „Залибил Томо три либовнице“ и др.