Журналистът Евгени Божилов е бил завеждащ отдел „Кореспонденти“ на в. „Червено знаме“ – Видин.