Журналистът Евгени Божилов е бил замеждащ отдел „Кореспонденти“ на в. „Червено знаме“ – Видин.