Роден е през 1925 г. в с. Рабиша. Висшето си образование завършва през 1957 г. в Софийския университет, специалност “Медицина”. Специализира пулмология. От 1972 г. до 1977 г. е главен лекар на противотуберколозната болница в Перник, а в периода 1974-1975 г. участва в екипа, който провежда клиничните изследвания за болни от бронхиална астма в пещера “Магура”. По този повод има множество публикации по проблемите на спелеотерапията и бронхиалната астма.

Д-р Владимир Стефанов е автор на няколко книги за своето родно място и своя роден край – “Рабиша”/2010, 2013/, “Речник на говора на с. Рабиша, Белоградчишко”/2010, 2013/, “Граматика на говора на с. Рабиша, Белоградчишко”/2016/ и “Разкази”/2016/.

Умира на 11 март 2019 г.