Поетът, журналистът и публицистът Дулинко Дулев е роден на 23 февруари 1947 г. в с. Дебнево, Ловешко, но по-голямата част от живата му преминава в Лудогорието и преди всичко в гр. Разград. Работил е в различни местни издания и е бил кореспондент на национални и регионални медии. През 1983 г. е назначен за отговорен секретар на в. „Червено знаме“- Видин. Завръщайки се в Разград е драматург на местния театър, сътрудник на в. „Екип 7“ и др.

Дулинко Дулев е автор на публикации и книги със стихове и краеведски проучвания. По-популярни са творбите му – „Образцови хора“ /1967/, „Записки на пенсионирания мускетар“ /1995, 1998/, „Записки на замръзналия шерп 1971-2001“ /2001/, „Разградските карикатурни изложби“ /2003/, „Епопеята на незапомнените. Разград и Сръбско-българската война през 1985 г.“ /2007/, „Живот ли е да го опишеш“- в съавторство /2009/, „Тъжносмешни стихотворения, злободневки и епиграми“ /2010/, „Онкологична стихотерапия“ /2015/, „Класически и други творби“ /2016/. По повод на 70-та годишнина на Разградския даматичен театър през 2018 г. издава и документално-публицистичната си книга „Разградска театрална история. Спомени, личности и събития“.

Почетен гражданин е на Разград и член на СБП и СБЖ.

Умира на 10 май 2019 г. в Разград.