Роден е на 23 февруари 1947 г. в с. Дебнево, Ловешко, но по-голямата част от живата му преминава в Лудогорието и преди всичко в гр. Разград. Работил е в различни местни издания и е бил кореспондент на национални и регионални медии. През 1983 г. е отговорен секретар на в. “Червено знаме”- Видин. Завръщайки се в Разград е драматург на местния театър, сътрудник на в. “Екип 7” и др.

Дулинко Дулев е автор на публикации и книги със стихове и краеведски проучвания. По-популярни са творбите му – “Образцови хора”/1967/, “Записки на пенсионирания мускетар”/1995, 1998/, “Записки на замръзналия шерп 1971-2001″/2001/, “Разградските карикатурни изложби”/2003/, “Епопеята на незапомнените. Разград и Сръбско-българската война през 1985 г.”/2007/, “Живот ли е да го опишеш”- в съавторство/2009/, “Тъжносмешни стихотворения, злободневки и епиграми”/2010/, “Онкологична стихотерапия”/2015/, “Класически и други творби”/2016/. По повод на 70-та годишнина на Разградския даматичен театър през 2018 г. издава и документално-публицистичната книга “Разградска театрална история. Спомени, личности и събития”.

Почетен гражданин е на Разград и член на СБП и СБЖ.

Умира на 10 май 2019 г. в Разград.