Публицистът ДОСа-ЯВАНИ най-вероятно е роден във Видин. Възпитаник на еврейската равинска школа в Бдин.

ДОСАа-ЯВАНИ е автор на ръкописната книга „Пируш ве Теосафот“ по коментар на Раши, датирана към 1430 г. Ръкописът се съхранява в Оксфордската библиотека – Англия. Няма сведения да е публикуван.