Била е главен архитект на Видин през периода 1995-1999г.