Журналистът Димитър Димитров – Димеца е роден във Видин през 1950 г. Средното си образование завършва във Видинската гимназия „Димитър Благоев“. След отбиването на редовната си военна служба се завръща в родния си град  и работи като ръководител на състав за модерни танци към читалище „Цвят“, стажант актьор към Кукления и Драматичния театър и нещатен сътрудник на в. „Червено знаме“. През 1973 г. се премества в гр. Габрово и започва работа като журналист в общинския вестник „Балканско знаме“, а след 1989 г. се премества като кореспондент и водещ в общинското радио и става един от учредителите на партия Еко гласност с председател Петър Слабаков. Два мандата е завеждащ отдел „Връзки с обществеността“ на община Габрово.

Умира през 2016 г. в Габрово.