Роден е на 4 декември 1927 г. в София. През 1951 г. завършва Висшия медицински институт, специалност “Стоматология”. През периода 1973 – 1983 г. е драматург на Радиотеатъра при Българското национално радио,  след което два сезона е драматург на Видинския куклен театър.

Димитър Стоянов Димитров е поет, белетрист, драматург, преводач и режисьор. Негови пиеси са преведине на японски, немски, руски, гръцки, унгарски и др. езици.

Автор е на пиесите за куклен театър – “Светлини в един отминал ден”, “Цар Петльо”, “Ян Бибиян” и др.