Д-р Димитър Димитров е роден на 4 декември 1927 г. в София. През 1951 г. завършва Висшия медицински институт, специалност „Стоматология“. През периода 1973 – 1983 г. е драматург на Радиотеатъра при Българското национално радио,  след което два сезона е драматург на Видинския куклен театър.

Димитър Стоянов Димитров е поет, белетрист, драматург, преводач и режисьор. Негови пиеси са преведени на японски, немски, руски, гръцки, унгарски и др. езици.

Автор е на пиесите за куклен театър – „Светлини в един отминал ден“, „Цар Петльо“, „Ян Бибиян“ и др.