Бил е актьор и зам.директор на ДТ”Владимир Трендафилов”, когато директор на театъра е акад. Хачо Бояджиев/виж отделна статия/. По същото време актриса в театъра е и съпругата му Людмила Пенева/виж отделна статия/.