Скулпторът Димитър Петров е роден на 8 ноември 1932 г. в гр. Белоградчик. Висшето си образование завършва във Висшия институт за изобразителни изкуства „Николай Павлович“, специалност „Декоративно-монументална скулптура“ в класа на проф. Любомир Далчев. Работил е като главен специалист в Центъра за промишлена естетика, проектиране и конструиране /1964-1968/.

Участвал е в международните конгреси и симпозиуми по дизайн – Виена /1965/ и Варшава /1966/.

Димитър Петров има самостоятелни изложби и участия в панаири на външнотърговските организации в Париж /1969. 1971, 1973/, Сингапур /1969/, Дрезден /1970/, Ротердам и Москва /1973/ и др.