Димитър Атанасов е актьор в Драматичен театър „Владимир Трандафилов“-Видин в периода 1983-1986 г.