Димитър Атанасов е актьор в Драматичен театър „Владимир Трандафилов“-Видин в периода 1983-1986 г. и ръководител на самодейния театрален състав при Народно читалище „Развитие-1893“ – Белоградчик.

На снимката са Димитър Атанасов и Магда Шалева /виж отделна статия/ на честването на 130-та годишнина на Видинския драматичен театър през 2021 г.