Д-р Десислава Каменова е родена на 24 юли 1976 г. във Видин, но родовият ѝ корен е от с. Неговановци. Средното си образование завършва в Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ в биологичната паралелка през 1995 г. и е приета за студентка във Варненския университет, но се прехвърля в Университета за национално и световно стопанство – София, където завършва право през 2001 г. Още същата година започва работа като адвокат на свободна практика. През 2007 г. става медиатор за извънсъдебно решаване на спорове. Специализирала е в чужбина. Записва доктурантура по невербална комуникация в Софийския университет и през 2021 г. защитава успешно докторската си дисертация.

Десислава Каменова е автор на публикации в централни и специализирани издания, както и на учебник по медиация. През 2018 г. излиза първата ѝ книга с къси разкази „Лукияна“, а през 2022 г. втората „Гаврил“. Издателство „Труд“ публикува през 2021 г. и книгата ѝ „Медиация и невербална комуникация“.