Родена е на 13 април. Работила е в първия екип на в.“Силистренска трибуна“ учреден на 1 януари 1956 г. През 1970 г. постъпва на работа в организацонно-творческия отдел на Съюза на българските журналисти. През 1980 г. пристига във Видин със съпруга си Христофор Иванов, който е избран за първи секретар на ОК на БКП и до 1984 г. тя е зам.главен редактор на в.“Червено знаме“, след което работи в редакцията на в.“Работническо дело“ и в.“Дума“.