Журналистката Денка Господинова е родена е на 13 април 1933 г. Работила е в първия екип на в. „Силистренска трибуна“ учреден на 1 януари 1956 г. През 1970 г. постъпва на работа в административната структура на Съюза на българските журналисти, като зам.завеждащ отдел „Културно-творчески“. През 1980 г. пристига във Видин със съпруга си Христофор Иванов, който е избран за първи секретар на ОК на БКП и до 1984 г. тя е зам.главен редактор на в.“Червено знаме“. Работила е във в. „Вечерни новини“ и в. „Дружба“ в Москва, след което работи в редакцията на в.“Работническо дело“ и неговия наследник в.“Дума“.

Денка Господинова умира на 22 февруари 2022 г.