Роден е в с. Меляне, Монтанско. Бил е главен архитект на Видин след 1969 г. и зам. председател на Градския народен съвет. Завършил е аспирантура в Москва с модул „Социология и архитектура“ и е работил като архитект в Алжир.