Архитект Дафин Георгиев е роден  през 1945 г. в Монтана, но родовият му корен е от с. Меляне, Монтанско. Бил е главен архитект на Видин /1970-1972/, а от 1972 г. до 1974 г. и зам. председател на Градския народен съвет. През 1975 г. записва аспирантура в Москва с модул „Социология и архитектура“. Работил е като архитект в Алжир и главен архитект на столицата гр. Алжир.