Роден е на 19 юни 1934 г. във Враца. Висшето си образование завършва в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от 1959 г. до 1962 г. е щатен кореспондент на в. „Народна младеж“ за Видински, Михайловградски и Врачански окръг. След това е отговорен секретар и зам. главен редактор на Врачанския окръжен вестник „Отечествен зов“и главен редактор на общинския вестник в гр. Кнежа, а след 1987 г. главен редактор на областния вестник  „Септемврийско дело“ и кореспондент на в. „Работническо дело“.

Специализирал е в Румъния и Англия.

Бил е председател на Клуба на дейците на културата във Враца и член на Съюза на българските журналисти. 

Тодор Ненчовски е владеел пет езика и превежда романите „Полетът на мечтите“ от молдовския писател Георге Мадан и „Ново назначение“ от Александър Бег.

Умира на 11 април 2015 г. във Враца.