Георги Попов е роден през 1904 г. в гр. Белоградчик. Висшето си образование завършва в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Агрономство“ и работи като околийски агроном на Белоградчишка околия. След 1944 г. е вътворен в концентрационния лагер „Росица“. Баща е на проф. д-р Божидар Георгиев Попов /виж отделна статия/ и посвещава живота си на краеведски иследвания и публикации по различни проблеми на региона и обществения живот. Негови статии, легенди и очерци са публикувани в редица периодични и специализирни издания.

Георги Попов е автор на книгите – „Произход на живата материя“ /1931/, „За българското село. Аграрни проблеми“ /1936/, „Белоградчишката мадона, Легенда“ /1938/, „Правила за служебно общуване“ /1939/, „Речи за българското село“ /1939/, „Сбеговете“ /1960/, „Въстанието: лето 1850. Роман“ /1960/, „Белоградчишките скали“ /1966/, „Шепот от вековете. Легенди от Видинския край“ /1969/. Част от творбите си пише в съавторство с Кръсто Джонов.

Умира през 1968 г. в Белоградчик.