Роден е във Видин, но по икономически причини в ранна възраст се преселва в гр. Трявна. Той се смята за един от първите създатели на възрожденски резбарски стил в България. Установявайки високи художествени начала в резбарската практика, той обогатява общоидейната и композиционна структура на българските иконостаси от началото на XIX век, застъпвайки традиционната архитектоника на балканския иконостас, като внася сериозно разнообразие от образи и символи във всяка отделна своя творба.

Забележителни произведения на резбарското изкуство на Георги Резбар са иконостасите в църквите “Св. Иван Предтеча” в Габрово и “Св. Богородица” в Копривщица.