Роден е на 21 март 1916 г. в София. Висшето си образование завършва в Дрезден, Германия. Работи в Архитектурната дирекция на Софийски градски съвет/1942-1945/ , Археологическия музей към БАН/1945-1948/ и на свободна практика. Съавтор е на градоустройствения план на Димитровград, главен архитект на курортните комплекси „Златни пясъци“, „Дружба“ и „Чайка“. Ръководител е на екипа изготвил проекта на Ботевата алея /в частта ѝ от „Околчица“ до „Рашов дол“.

Автор е на проекта на „Дома на съветите“ във Видин.

Георги Ганев е Лауреат на Димитровска награда и носител на званието „Заслужил архитект“.