Арх. Георги Петърчев е роден през 1947 г.. Син е на дългогодишния директор на Проектанска организация – Видин, арх. Младен Петърчев /виж отделна статия/. Завършил е висшето си образование в Държавната политехника – София. Бил е главен архитект на Видин.

Умира през 1986 г. във Видин.