Журналистът Георги Миндизов е бил завеждащ отдел „Икономически“ на в. „Червено знаме“ – Видин.