Журналистът Георги Лазаров е роден във Видин през 1919 г.