Краеведът Георги Димитров е роден в с. Гъмзово. Дългогодишен учител и директор на ОУ „Христо Ботев“ в родното си село. Бил е и секретар на читалището, ръководител на театрална самодейна трупа и режисьор на нейните постановки.

Автор е на книгата „Историческа справка за с. Гъмзово“.