Музикантът, диригентът, актьорът и режисьорът Георги Паунов е роден на 24 декември 1901 г. във Видин. Баща му е музикант в духовия оркестър на трети пехотен Бдински полк и този факт е решаващ за по-нататъшното изграждане на сина му като музикант и деец на изкуството, но значителен принос за израстването му има и обучението му в първата музикална школа във Видин, създадена от Стефан Вапорджиев /виж отделна статия/, където изучава флейта. Като ученик във Видинската гимназия Георги Паунов се включва в състава на църковния хор при музикално-певческото дружество „Китара“, а от 1916 г. и в светския хор на същото дружество. През 1919 г. свири в оркестъра на драматичния театър, включва се и като стажант актьор в спектакли на трупата. Активната му дейност като оркестрант, хорист и диригент започва през 1920 г. Участва в спектаклите „Ревизор“, „Майстор Симон“, „Гибелта на Надежда“, „Възкресение“ и др. През 1921 г. постъпва за кратко в Свободния оперен театър в София, а през 1923 г. заминава за Италия да учи музика. Поради липса на средства се завръща във Видин. Занимавал се е и с геодезия. Свири е пее в хоровете „Китара“, „Граждански“ и хора на Българо-съветското дружество. След 1944 г. е сред организаторите и хористите в хор към ТПК „Тройка“-Видин, който впоследствие прераства в хор „Боян Чонос“.

Георги Паунов е бил завеждащ техническото отделение на община Видин и на 22 септември 1944 г. му е възложено да организира изграждането на Руското гробище в града, където да бъдат погребани офицерите и войниците от Трети украински фронт. Той се справя блестящо и те са открити с траурно тържество на 8 януари 1945 г. С негово активно участие е взето решение италианските военнопленници, взели участие в изграждането на гробището, да бъдат освободени от плен и транспортирани в родината им, Италия.

През 1947-1951 г. във Видин се създават нови театрални трупи с ръководители Хеския Ниньо и Иван Ангелов, в които като режисьори се изявяват Георги Паунов и Василка Върбанова /виж отделна статия/.

Георги Паунов е автор и на стотици страници с рецензии, статии, критични бележки и спомени за музикалния и културен живот във Видин.

Умира през 1986 г. във Видин.