Арх. Георги Джотолов е роден през 1958 г. в с. Ново село. Средното си образование завършва в Строителния техникум – Враца, а  висшето във Висшия институт по архитектура и строителство – София. Бил е главен архитект на Видин /1987-89/ и хоноруван асистент в катедри „Промишлени сгради“ и „Жилищни сгради“ в УАСГ-София.  През 2006 г. регистрира фирмата „Джото дизайн“ ЕООД. От 2017 г. е временно изпълняващ, а от 2018 г., след спечелен конкурс, главен архитект на община Ботевград.

По негови проекти във Видин са изградени бензиностанция „Лукойл“ /пред стадиона//1994/, Къща с фурна на Илия Кънчев Илиев /1995/, жилищна сграда на ул. „Васил Петлешков“ /1996/ и др.

През 2016 г. в кв. Горна баня е открит уникалния комплекс „Дъбова гора“ с 14 триетажни къщи, чийто архитект е Георги Джотолов.