Роден е във Видин. До 1976г. работи като журналист във в.“Труд“, след което се премества в Женева, Швейцария. Кореспондент на сп.“Славяни“.