Роден в гр.Ямбол. Съпругата му е от гр.Дунавци. Зам.главен архитект на Видин през 1960г., след което в продължение на 20 години е началник на Държавен технически контрол – Видин.