Архитект Георги Богдев е роден в гр. Ямбол. Съпругата му е от гр. Дунавци. Висшето си образование той завършва в Държавната политехника – София, специалност „Архитектура“. Бил е заместник главен архитект на Видин през 1960 г., след което в продължение на 20 години е началник на Държавен технически контрол – Видин.