Роден е през 1974 г. в София. Родовият му корен е от с. Въртоп. Внук е на доц. Кирил Григоров Велковски/виж отделна статия/. Висшето си образование завършва в УАСГ-София. През периода 2002-2004 г. е стипендиант на японското правителство в Технологичния институт в Токио. През 2004 г. заедно с арх. Вяра Желязкова основават I/O архитекти. От 2009 г. е хоноруван преподавател в катедра „Обществени сгради“ на УАСГ, а през 2010 г. е куратор на Софийска архитектурна седмица. През 2011 г. е инициатор и жури на архитектурен конкурс Метростанция 20. През 2013 г. е съучредител на Група Град, а през следващата 2014 г. е жури на архитектурен конкурс за сграда на СБХ на Шипка 6. През 2015 г. е гост лектор в Архитектурно училище, Нанси, Франция.