Арх. Георги Петков Кътов е роден през 1974 г. в София. Родовият му корен е от с. Въртоп. Внук е на доц. Кирил Григоров Велковски /виж отделна статия/. Висшето си образование завършва във ВИАС -София през 1999 г. През периода 2002-2004 г. е стипендиант на японското правителство в Технологичния институт в Токио. През 2004 г. заедно с арх. Вяра Желязкова основават I/O архитекти, един от най-разпознаваемите в чужбина български архитектурни офиси. Осем от техните реализирани проекти са номинирани за Наградата за съвременна архитектура на Европейския съюз – Мис Ван дер Рое. От 2009 г. е хоноруван преподавател в катедра „Обществени сгради“ на УАСГ, а през 2010 г. е куратор на Софийска архитектурна седмица. През 2011 г. е инициатор и член на жури на архитектурен конкурс Метростанция 20. През 2013 г. е съучредител на Група Град, а през следващата 2014 г. е в състава на жури на архитектурен конкурс за сграда на СБХ на Шипка 6. През 2015 г. е гост лектор в Архитектурно училище – Нанси, Франция.

Георги Кътов е носител на сребърното отличие в категория „Архитектура“ в A, Design Award & Competition, 2017-2018.