Родена е през 1846 г. в с. Чорлево /днес с. Дреновец/. Народна певица, самодейка, чиито песни са публикуване в сборника „Народни песни от Тимок до Вита“. Част от тях са – „Дойди, дойди, севде, гъм довечера“, „Видра седи йо градина“, „Тотка на порти стоеше“ и др.