Родена е през 1846 г. в с. Чорлево /днес с. Дреновец/. Народна певица, самодейка, чиито песни са публикуване в сборника “Народни песни от Тимок до Вита”. Част от тях са – “Дойди, дойди, севде, гъм довечера”, “Видра седи йо градина”, “Тотка на порти стоеше” и др.