Журналистката Галя Младенова е родена на 2 януари 1937 г. в гр. Кричим. Средното си образование завършва в Брациговската гимназия, а висше в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „История и философия“, с допълнителен профил „Архивистика“ през 1963 г. Същата година по разпределение постъпва на работа в Окръжен държавен архив – Видин. През 1964 г. е назначена за началник на архива и  се омъжва за бъдещият външен министър и пръв президент на Република България Петър Младенов, който тогава е Първи секретар на Окръжния комитет на ДКМС. През 1966 г. семейството се премества в София и тя става журналист в младежките издания. От 1969 г. до 1971 г. отново работи в Държавен архив Видин, а от следващата година е журналистка в  сп. „Младеж“, чиито зам. главен редактор е от 1977 г. до 1983 г.

На снимката са Галя и Петър Младенови.