Краеведът Галя Недялкова е родена НА 7 август 1989 г. в с. Старопатица. Средното си образование завършва във Видинската гимназия „Цар Симеон Велики“ през 2008 г. , а бакалавърската си степен получава в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, специалност „Българска филология“ през 2013 г. През 2015 г. получава първата си магистърска степен в Академията на МВР и Военна академия „Г.С. Раковски“ по специалностите „Публична администрация“ и „Национална сигурност и отбрана“, а през 2017 г. получава втората си магистърска степен в СУ „Св. Климент Охридски“ по специалността „Образованието по български език и литература в средните училища“. През следващата година записва докторантура в СУ. Педагогическата ѝ кариера започва като учител е по български език и литература в Професионална гимназия по селско стопанство „Г.М. Димитров“ в гр. Дунавци, а от 2021 г. продължава в СУ „Цар Симеон Велики“ – Видин.

Галя Недялкова е автор на книгата „Старопатица. Откровено за историята от недрата на древността до наши дни“ /2019/.