Архитект Галина Антова е родена на 10 май 1965 г. във Видин. Средното си образование завършва в ПГ „Димитър Благоев“ – Видин през 1983 г., а  висше във Висшия институт по архитектура и строителство, специалност „Архитектура“ през 1990 г. През периода 2000 г.  – 2007 г. е главен архитект на община Видин, а след това работи на свободна практика. Председател е на Регионалната колегия на Камарата на архитектите във Видин.