Родена е в с. Търнак, Врачанско. Завършила е Институт за начални учители – Враца и Институт за начални и за прогимназиални учители – Кържали. Работила е като учител по български език и литература в СОУ “Л.Каравелов”- Видин.

Върба Маринова е автор на книгите – “Незабравка” и “Лекувай ме с билки”.