Върба Маринова е родена в с. Търнак, Врачанско. Завършила е Институт за начални учители – Враца и Институт за начални и за прогимназиални учители – Кържали. Работила е като учител по български език и литература в СОУ „Любен Каравелов“- Видин.

Върба Маринова е автор на книгите – „Незабравка“ и „Лекувай ме с билки“.