Арх. Владимир Робинзонов е роден на 3 август 1941 г. с. Ракитница. Средното си образование завършва в Бреговската гимназия, в която е сред най-добрите ученици, музиканти, художници и спортисти, а нейн директор по това време, учител по музика и диригент на ученическия духов оркестър е Иван Бърдаров /виж отделна статия/. По време на военната си служба Владимир Робинзонов продължава с музикалните си изяви, а със спортните си успехи достига до победител на армейския многобой и включване в националния войскови отбор, представящ България на олимпиадата на войските от Варшавския договор в Москва. Висшето си образование завършва през 1967 г. във ВИСИ – София, специалност „Архитектура“ и по разпределение започва работа в Проектантска организация – Видин /1967-1970/, по-късно се премества чрез конкурс в ИПП „Металпроект“- София /1970-1972/, в НИПИ „Нипроруда“ /1981-1990/ и в ПП на БЗНС /1981-1990/. След 1990 г. е на свободна практика. Бил е секретар на творческата секция „Производствени сгради и комплекси“ към Съюза на архитектите в България /1985-1990/.

Още първият проект, в който участва като водещ съавтор, арх. Владимир Робинзонов впечатлява със своята оригиналност и мащабност и до днес е част от емблемата на гр. Видин, това е хотел „Ровно“ /1969/. По късно в идейно отношение той многократно е бил образец за подобно строителство в курортния комплекс „Албена“ и за други обекти в крайречно и крайморско строителство. Във Видин отново в съавторство са реализирани още няколко негови знакови проекта – Младежкия дом /1969/, тренировъчната база в местността „Божурица“ /1970/, дискотека „Скай клуб“ и др. Изцяло негов проект е Гребната база /1969/. През 1991-92 г. той е сред учредителите на инициативния комитет за изграждане на Дунав мост 2.

Автор е и на десетки  обекти в страната и чужбина – община Златоград /1975/, административна сграда на МОК „Елаците“ /1976/, хотел „Луковит“ /1995/, винарска изба „Поморие“ /1999/, винарска изба „Нови пазар“ /2005/, винарска изба „Мелник“ /2008/, винарска изба „Калугерово“ /2014/, хотел „Витоша палас“, автосервиз с гаражи на „Химимпорт“, обогатителна фабрика в Алжир, инсталация за натриев хлорид в Куба и др.