Владимир и Славка Лазарови са автори на стихосбирката „Багри“ /1940/.