Журналистът Владимир Димитров е работил в отдел „Култура“ и като макетьор на в. „Червено знаме“ – Видин. По късно е журналист във в. „Септемврийско слово“- Монтана и в. „Видин“.