Родена е през 1871 г. в с. Дреновец. Даровита самодейна изпълнителка на народни песни, някои от които са публикувани в сборника „Народни песни от Тимок до Вита“. Сред тях са „Събрали се трите дружки“, „Цъфти, ружо“, „Снощи е Янка от гора слязла“ и др.