Родена е през 1871 г. в с. Дреновец. Даровита самодейна изпълнителка на народни песни, някои от които са публикувани в сборника “Народни песни от Тимок до Вита”. Сред тях са “Събрали се трите дружки”, “Цъфти, ружо”, “Снощи е Янка от гора слязла” и др.