Архитект Виолета Велковска е родена през 1942 г. Родовият ѝ корен е от с. Въртоп. Дъщеря е на доц. Кирил Григоров Велковски /виж отделна статия/.