Роден е на 14 август 1958 г. в гр. Петрич. Завършва Висшия институт за архитектура и строителство – София през 1984 г. , специалност “Архитектура”. Бил е ръководител на архитектурно ателие към “Софпроект” и преподавател към катедрата за обществени сгради във ВИАС-София,  а през 1991 г. става президент на архитектурна фирма “АРХИМАКС”. През 1994 г. заминава на специализация в Ню Йорк, където създава архитектурен офис “Милев архитекти”.

Веселин Милев е носител на I-ва награда за хотел в центъра на Видин /1988/ и на II-ра награда за оформяне на централна градска част във Видин /1988/.