Вера Спасова е родена на 16 декември 1926 г. в с. Макреш. Висшето си образование завършва в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. Работи като съдия, прокурор и юрисконсулт.

Вера Спасова сътрудничи от младежките си години и печата в различни периодични издания.

Автор е на книгите „Почти любов“- сборник с разкази и  „Палавко“- поезия за деца.