Родена е на 16 декември 1926 г. в с. Макреш. Висшето си образование завършва в Софииския университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Право”. Работи като съдия, прокурор и юристконсулт.

Вера Спасова сътрудничи от младежките си години и печата в различни периодични издания.

Автор е на книгите “Почти любов”-сборник с разкази и  “Палавко”- поезия за деца.